2012 > 11

Bolstad River Photo by Hampus Thore

Bolstadelva Grunneigarlag har i møte med fiskeforvaltninga fått melding om at Bolstadelva ikkje vil bli opna for eit ordinært fiske til neste år. Istaden vil elva bli opna for eit forskningsfiske der målet er å samle inn snutemerke frå merka laks. Korleis dette fiske vil bli organisert er for tidleg å sei noko om, men det vert lagt ut ny informasjon på vår heimeside når dette er klart. Forvaltninga begrunnar denne avgjerda med at innsiget av laks har vore mindre i år enn venta, og gjenfangsten under prøvefiske er dominert i hovedsak av ein årsklasse. Forvaltninga ynskjer difor meir kunnskap om utviklinga til bestanden før det blir aktuelt å beskatte denne gjennom eit ordinært sportsfiske.

Me beklager at det ikkje blei noko ordinært fiske, slik som me "forhåpentlig" annonserte på nettsida vår tidligare i oktober.

Mvh

Bolstadelva Grunneigarlag

Bolstad River Photo by Hampus Thore
Läs hela inlägget »

Last News

INSTAGRAM

Follow us on Instagram.
addphotoexperience

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.

ARCHIVE

Mixed pictures over the earth

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Maybe today. Every day is a new day. It is better to be lucky. But I would rather be exact. Then when luck comes you are ready.
Ernst Hemingway/The Old Man And The Sea

Links

Last Comment

Last from guestbook

  • Tony wee » Knut Syrstad Relief Fund:  ”We have a small contribution from Malaysian flyfishers, in the form of a banker'..”

  • William Swett » Knut Syrstad Relief Fund:  ”I would like to donate to Knute's fund using PayPal can you provide instrutions ..”

  • Jacob » Guestbook:  ”Snygg bilder Thomas! //jacob”

  • Åge Samuelsen » Guestbook:  ”http://www.fiskeguiden.no/fiskeGuiden/”

  • Anders Hellstrand » Knut Syrstad Relief Fund:  ”75 GBP”

  • Sakari Siipilehto » Knut Syrstad Relief Fund:  ”See the auctions for Knut on Sexyloops. Lots of great things - and, more importa..”