SEFA AB/HSB Brf Alfa week 39

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Botten på hiss gropen i hus 2 är klar

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Pålningen för kran fundamenten är klara och skall formas inför armering och gjutning

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Formning och armering klart

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore
Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

KLara och väntar på att kranen skall anlända

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore
Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Som ni ser på bilden ovan har vi pålat för att klara grundläggningen på Gårdshusets ena sida, detta beror på att berget var så extremt dåligt med tanke på att det har sprängts här innan och bergets karaktär. Men nu är det gjort och återfyllningen är klar inom kort. Men säg den glädje som varar länge i mitt liv som platschef och BAS U :-) på bilden nedan kommer det fram ett knippe ledningar som innehåller stark ström samt gas, och vi skall spränga precis här och nu. Men innan det ska sprängas måste jag få in dokument som verkligen styrker att dessa ledningar är urkopplade.

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore
Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore