SEFA AB/HSB Brf Alfa week 36

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Nedan har vi precis färdigställt schakt arbetena på hissen i Gårdshuset (HUS 2), SEFA Betong kommer att påbörja detta arbete senare idag.

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Inmätningar och grund bottenbädd läggs för att vi ska få dit kantbalken så att vi kommer igång med våra betong arbeten i planerad tid

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

PÅ den andra sidan av tomten flyttar vi sprängmassor och schaktar för fullt

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Just nu är vi inne i ett skede där det är extremt mycket aktiviteter på vårt lilla byggområde, det är betong arbeten i form av hissgropar, hissväggar,schahkt arbeten, sprängning, terassbädd, kranfundament, pålning mm.

Men jag bara älskar att det har kommit igång för nu har jag suttit med planeringen sedan i juni. Planeringen i form av produktions Tidplan växer fram i från dag till dag, men inväntar besked från beställaren ang. den Väsentliga Rubbning som har anmälts enl. ABT 06 detta pga. gammal sprängbotten på vårt arbetsområde. Men tillbaka till tidplan alla rubriker och tider planeras in och tas fram men planeras inte in start och stopp ännu, det får komma när vi får ett svar.

Nedan på bilderna kan ni se hur vi säkrar den mycket trasiga slänten mot NCC.s bygge, berget är delar av den gamla sprängbotten som i detta fall är en mycket stor arbets miljö risk för dem som arbetar i dess närhet.

Bädden för tornkranen är klar och formarna ligger och väntar på att få komma på plats

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Dubbningen av slänten är klar och den första sprutningen/grundningen med betong startar idag.

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

ännu ett steg närmare en säker slänt, här ligger även armerings mattorna på plats

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore
Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Stål pålarna börjar komma på plats, här svetsas nästa påle på plats

Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore
Sefa Byggnads AB Photo by Thomas Thore