SEFA AB/HSB Brf Alfa week 34

SEFA Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Nu har vi kämpat väl hela sommaren och börjar se ljuset i tunneln, det är fortfarande mycket kvar men det går absolut mot sitt slut.

Förberedelser inför SEFA Betongs start om 2 veckor planeras nu dagligen.

Men det ska nog bli en smidig start speciellt med Henke och Magnus i Platsledningen för betong.

SEFA Byggnads AB Photo by Thomas Thore
SEFA Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Som ni redan vet har vi haft Geocunsulter på plats för hur vi ska säkra slänten, vi kommer att få ett besked under nästa vecka på detta.

Tanken är då att SEFA Betong samtidigt som dom etablerar sig kör denna säkring av slänten mot NCC.s bygge. I övrigt rullar detta rensnings arbete på precis som planerat, en skön känsla sprider sig i kroppen när ens planering fungerar så som man har ritat den i tidplanen.

SEFA Byggnads AB Photo by Thomas Thore