SEFA AB/HSB Brf:Alfa week 27

The drilling rig is on site and we are approaching a test blast at the end of the week

SEFA Byggnads AB Photo by Thomas Thore

Rocky Mountains is also found in downtown Gothenburg

SEFA Byggnads AB Photo by Thomas Thore
Photo Thomas Thore Photo Thomas Thore

Rensningen av berget fortskrider men nu har vi kommit en bit fram med den så nu ska sprängningen komma igång. Vi kommer att utföra en provsprängning på fredag, för att ha koll på att alla vibrations mätare fungerar som dom ska och för att säkerställa att vi ligger inom dom ramar vi har enl. vår riskbedömning inför dessa arbeten.
I övrigt så kör vi bort den ena lastbilen efter den andra med förorenade massor till RGS 90. Med all erfarenhet från Arendal och det som hände där så har jag inga som helst problem med att knåpa ihop en tidplan som kommer att vara helt realistisk ur säkerhets synpunkt.
Vad det gäller säkerhet så går den i absolut första hand, på vissa ställen så ligger den gamla sprängbotten precis under jordytan.
Detta innebär att jag inte känner mig trygg med att ha en massa personal inne på bygget samtidigt som man kör skopan i detta område. Så det blir till att ringa Lars Erik Jonasson på Arbetsmiljöverket och boka in ett besök på plats för att ventilera mina fynd i marken, för om man läser AFS 2007:1 SPRÄNGARBETE under kapitlet DOLA så finns det tydligt angivet hur man skall hantera detta. Fram tills det att Arbetsmiljö verket kommer så stoppas dessa arbeten, när Lars Erik kommer så är han rörande överens med mig i mitt beslut om detta.
Beslut tas om att maskin som utför detta arbete skall utrustas enl. AFS 2007:1 och att ingen annan befinner sig på arbetsplatsen när detta arbete pågår.

Pre-drilled for test blast

SEFA Byggnads AB Photo by Thomas Thore
SEFA Byggnads AB Photo by Thomas Thore