The Dalmore Dee Dram

Dee Dram Photo Thomas Thore
Dalmore Dee Dram Photo Thomas Thore Dalmore Dee Dram Photo Thomas Thore

The Dalmore Dee Dram
The funds generated by the sale of the Dalmore Dee Dram will be used to directly fund the easing of five obstructions to fish migration across the Dee catchment. The obstructions are either historic weirs that impede fish passage resulting in fewer fish making it through to potential spawning grounds, or are badly designed culverts and bridge aprons that completely block fish movements. By using the support from the Dalmore Dee Dram we aim to seek match funding from the Scottish Environment Protection Agency (SEPA) River Restoration Fund to ensure that the money works harder to the benefit of the fish and the river. Overall approximately 25 miles of river and tributaries should be opened up.
The second area that we are working on with the support of Dalmore is tackling diffuse pollution with local farmers. Diffuse pollution in this context is the run-off of silt, sand and soil from nearby fields into tributaries causing spawning grounds to become silted up and juvenile nursery areas to become smothered. Over the last ten years over 80 miles of buffer strips have been installed across the Dee catchment helping to reduce this diffuse pollution, allowing the streams to recover and the fish populations to flourish once again. The Dalmore Dee Dram will be acting as a catalyst by helping the local farming community gain access to the technical support to allow them to apply for Scottish Government grants to install the buffer strips and maintain them in years to come. The Dalmore Dee Dram is vital for this process as it allows us to build up a good practical relationship with the local farmers and helps deliver real benefits to the fish over the coming years. Your purchase of the Dalmore Dee Dram will see a donation of £4 from every bottle sold go directly to fund these important works and will be topped up with match funding to make your contribution worth at least £8-your support is vital. We hope you enjoy your purchase of the Dee Dram whether enjoying with friend or as a fabulous gift item for a friend or relative. sláinte mhaith
Stocks available from the following outlets:
From Mar Lodge to Dess
George Strachan Stores
Golf Road, Ballater Tel: 013397 55452 Opening Hours: 9am-5pm Monday to Saturday and
Station Square, Aboyne Tel: 013398 86121 Opening Hours: 9am - 5pm Monday to Saturday
E-mail george@georgestrachanltd.com
From Dess to Woodend
Kincardine O'Neil Store
Tel: 01339 884201
Open 7am-6pm Monday to Saturday
E-mail susan@kincardineoneilvillagestore.co.uk
From Cairnton to Kingcausie
Deeside Drinks Emporium
22 Dee Street, Banchory Tel: 01330 822 650
E-mail deesidedrinks@live.co.uk

Dee Dram Photo Thomas Thore
Dalmore Dee DRam Photo Thomas Thore Dalmore Dee DRam Photo Thomas Thore

Dee Dalmore Dram de medel som genereras av försäljning av Dalmore Dee Dram kommer att användas för att direkt finansiera lättnader i fem hinder att fiska migration över Dee avrinningsområde. Hinder är antingen historiska vattenfall som hindrar fisk passage som resulterar i färre fisk gör det genom att potentialen yngelplatser eller är dåligt utformade kulvertar och bron aprons att helt blockera fisk rörelser. Med hjälp av stöd från Dalmore Dee Dram siktar vi på att försöka matcha finansiering från Scottish Environment Protection byrån (SEPA) River restaurering fonden att se till att pengarna hårdare fungerar till förmån för fisken och floden. Totalt bör ca 25 mil av floden och bifloder öppnas.
Det andra området som vi arbetar med med stöd av Dalmore är att ta itu med diffusa föroreningar med lokala jordbrukare. Diffusa föroreningar i detta sammanhang är avrinning silt, sand och mark från närliggande fält i bifloder orsakar lekbeståndets skäl att bli silted och ungdomsbrottslighet uppväxtområden till blivit kvävd. Under de senaste tio åren över 80 mil buffert har stålband installerat över Dee avrinningsområde bidrar till att minska denna diffusa föroreningar, tillåter strömmar att återhämta sig och fiskbestånden att blomstra igen. Dalmore Dee Dram kommer att agera som en katalysator genom att hjälpa lokala jordbruket få tillgång till den tekniska support så att de kan ansöka om skotska regeringen beviljar att installera buffert stålband och underhålla dem under kommande år. Dalmore Dee Dram är avgörande för den här processen eftersom det tillåter oss att bygga upp en god praktisk relation med de lokala jordbrukarna och hjälper till att ge verkliga fördelar för fisken under de kommande åren. Ditt köp av Dalmore Dee Dram kommer att se en donation av £ 4 från varje flaska säljs gå direkt till att finansiera dessa viktiga verk och kommer att vara toppade med matchen finansiering för att lämna ditt bidrag värt minst £ 8-ditt stöd är viktigt. Vi hoppas du gillar ditt köp av Dee Dram om åtnjuter med vän eller som en fantastisk gåva objekt för en vän eller släkting. sláinte mhaith bestånd finns i följande butiker: från Mar Lodge till Dess George Strachan butiker Golf Road, Ballater Tel: 013397 55452 Öppettider: 9 am - 5 pm måndag till lördag och Station Square, Aboyne Tel: 013398 86121 Öppettider: 9 am - 5 pm måndag till lördag e-george@georgestrachanltd.com från Dess att Woodend Kincardine O'Neil butik Tel: 01339 884201 öppna 7 am - 6 pm måndag till lördag e-susan@kincardineoneilvillagestore.co.uk från Cairnton till Kingcausie Deeside drycker Emporium 22 Dee StreetBanchory Tel: 01330 822 650 e-deesidedrinks@live.co.uk

Dee Dram Photo Thomas Thore

Comment On News

  • Ken Reid • 15 december 2011 11:13:22
    Hi Thomas

    Thanks for producing this article on your blog. I know many of our Scandinavian cousins who visit our beloved River Dee enjoy a Dee Dram on the side of the river. Is there any better place to drink a dram ??
    You have done an outstanding job in creating these images which encapsulate quite beautifully the quality and beauty of fine fishing related items with the high desirablility factor. You have a great blog-keep up the good work. sláinte mhaith

Arcive

Links

Last Comment

Last News

Etikettmoln