NCC Construction bygger RPG vecka 44

NCC Construction Photo Thomas Thore

Morgan lämnar över Hinder/Väntetid med anledning av spräng olyckan, NCC kommer att hantera detta separat med anledning av ABT 06 och inte i detta forum.


I övrigt så är alla till sagda att minst ha med sig rubriker på skador/hinder mm till nästa möte.

NCC Construction Photo Thomas Thore

• Fredag vecka 44 ska det vara rent inne i lagerdelen av huset så att Mark kan påbörja sina arbeten inför nästa gjutning.

• FROM. måndag 2011-11-07 så börjar Mark med att schakta för FJV servisen som ska in i byggnaden detta kommer att pågå hela veckan, då är det ingen annan som kan arbeta i innerhörnet linje I ut mot linje 8.

• FROM. nu så är sektion S2 lagerplats men det ska finnas plats för alla att kunna köra förbi där så det är inte bara att lasta av hur somhelst.

• Gården mot lasthusen sektion S3 ska vara fritt från allt och det ska vara rent torsdag vecka 45 2011-11-10.

• Vi disskuterar när det bäst passar att slår Llentab igen hålet som i dag är infart till huset ?,

• Hur hanterar Mark sina massor som ska in i huset ?

• Väg in i huset ska fastställas inför nästa gjutning som ska startas måndag vecka 48.

NCC Construction Photo Thomas Thore

Strax efter 1530 så detonerade en dola i nät man lastade ut gamla spräng massor i den norra delen av tomten precis intill Posten.


Om man läser Bergarbete och Sprängarbete så står det tydligt att arbeten ska utföras med maskiner utrustade med pansar glas, så var det inte i detta fall.


Posten var inte informerad denna gång heller, finns mycket detta via mail.


Vidare är allt arbete stoppat i denna del av entreprenaden, i väntan på handlingsplan ang. hur man säkerställer detta arbete vidare.

Det fria räl måttet på 2,20 meter sköts mycket dåligt ni måste informera dom som arbetar i detta område tydligt, jag kommer oavkortat att stoppa dessa arbeten om det inte sköts.


TTH har fått mail angående att fylla på runt ny FJV detta är okej enl. Sprängarbets Ledaren Lasse.

NCC Construction Photo Thomas Thore

Arbetsstyrka


Mark 7 stycken
Jerrys Spräng Tjänst 0 stycken
Belfuor Beuetty 6 stycken
Herkules 0 styck
Betong Bygg Västra 2 stycken
Llentab 8 stycken
Goodtech 0 stycken
NVS 1 stycken
NCC 4 stycken
WICOTE 5 stycken + kranbil
SEAB 3 stycken
Primekss 20 stycken, men dom arbetar i 3 skift ( ca 7 man på plats åt gången.
Totalt 56 stycken.

NCC Construction Photo Thomas Thore

Mark


I måndags fick jag reviderad tidplan som jag inte har hunnit synca med Produktions tidplan ännu, men rent spontant efter att ha kollat igenom den snabbt så ser jag att stensättning i S3 och S4 inte kan starta som det är ritat pga. då ska vi ta oss in i huset via linje I och skall dessutom ha betong stationen där under 1 veckas tid.


SECU uvändigt, bädd för dessa, när är det klart... Mark svarar att det kommer vara klart fredag denna vecka om man bortser från vibbning.


Belfuor Beuetty kommer inte fram med sina bilar enl. Bo, TTH säger att han får vara med på samordnings mötena så att vi slipper dessa akuta problem.


Nu har detta löst sig till slut ändå.

Vad det gäller det fria räl måttet på 2,20 meter så sköts detta mycket dåligt av Marks UE ni måste informera dem tydlig om detta, jag kommer oavkortat att stoppa dessa arbeten om det inte sköts.


Apparellen är fylld med lermassor till viss del, detta är inte okej.
NCC måste ta bort hissen snart, TTH tar detta på installations start möte nästa vecka med installatörerna.

NCC Construction Photo Thomas Thore

El


Startar nästa vecka med att montera el stegar mot pelare på ytterväggens insida.


Saxlift till dess TTH vill veta hur man har beaktat dessa risker med tanke på den höga höjd man har för avsikt att köra på ?.

Med start direkt efter mötet så ligger det på El och Peter att se till att få fram utsättningar så att Mark får en chans att få ner slangar mm. innan HTE börjar med sin fin terrasering.


Björn har fritt fram från Stefan på Mark att driva detta med sin personal och Filip samt traktorgrävaren, inga problem säger Björn.


Gött sammarbete !!!


Klart i elgropen enl. min montör säger Björn, gillar inte svaret riktigt utan jag vill veta om det är klart.

Då får TTH svaret han vill ha, det är klart.

NCC Construction Photo Thomas Thore

BBV


TTH återkommer efter möte med Primekss senare i dag klockan 1400.

BBV flyttar bort lite killar tills det att Apparellen kommer igång samt utvändiga SECU.


När gjutningen är klar behöver Llentab få klar tecken på hur snart dom kan köra på ytan samt resa sina pelare mm.

Primekss cast the last of the terminal part of the building

The paving is in progress

our cottage

NCC Construction Photo Thomas Thore

Primekss Space concrete trucks

NCC Construction Photo Thomas Thore

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln