NCC Construction bygger RPG vecka 41

NCC Construction Photo Thomas Thore

Efter startmöte med Primekss i torsdag är det fast slaget att dom kommer på måndag vecka 43 och dom kommer att vara klara på onsdag kväll vecka 44, 10 till 14 dagar efter det att dom är klara så kommer det att vara förbjudet för fordons trafik inne i byggnaden på den gjutna delen.

Primekss kommer att var ett gäng på totalt 20stycken som kommer att arbeta dygnet runt, beställaren är underrättad om detta.

Det är också förbjudet med vältar samt vibbrerande maskiner i byggnadens närhet, detta för att förhindra sättningar samt sprick bildningar.

Ny tidplan daterad 2011-09-23 är godkänd av beställaren, skall göras vissa tjusteringar.


Förlängning är godkänd pga. olyckan.


Ny väg in i huset är i sektion L-K.


Oerhört viktigt att FJV kopplas om på rätt tid samt att man river den tillfälliga direkt på torsdag morgon, det är mycket som skall göras i innerhörnet för att det ska bli tätt för Primekss.

NCC Construction Photo Thomas Thore

Jag har skickat ut mail till alla berörda om att man måste vidta största försiktighet när man kör med fram för allt större maskiner inne i byggnaden, det är förödande om man kör på någon pelare.


Vad det gäller sprängningen så ser jag själv att det ges tid för alla att gå undan eller ta sig ner från sax och bom liftar, men jag har fortfarande inte fått se från HTE hur det ser ut med säkerhets avstånd vid sprängningar.


HTE har inte heller reviderat sin kontroll plan som skall ligga till grund för en incident rapport vid fynd av dola.

Llentab har anlitat en fogare som använder produkt som inte finns i BASTA, vad kommer sig detta ?


Vi går mot mörkare tider, TTH och Robin köper lampor idag som Llentab lovar att montera dessa.

NCC Construction Photo Thomas Thore

Arbetsstyrka


Mark 6 stycken
Jerrys Spräng Tjänst 2 stycken
Belfuor Beuetty 4
Herkules 0 styck
Betong 6 stycken
Llentab 19 stycken
El 1 stycken
NVS 2 stycken
NCC 4 stycken
WICOTE 5 stycken
SEAB stycken
Primekss stycken
Totalt 46 stycken

NCC Construction Photo Thomas Thore

Tätskikts entreprenad


Tak luckan är klar och sitter på plats.


Man börjar att tömma på sitt lager nedanför linje A.

Under vecka 42 måste man lyfta inne i hörnet på huset detta betyder att HTE måste vara klara i detta hörn med FJV och återfyllning.

Leveranser inför nästa vecka.


Måndag 1 styck lastbil
Torsdag 3 styck lastbilar

I dags läget är man klara fram till linje I, väggen sitter på plats från Llentab.

Calle vill skicka lyft nummer 2, detta är helt OK.

NCC Construction Photo Thomas Thore

Mark


Var med i början av startmötet ang. Primekks, Stefan vet sedan detta möte hur hans finplanering måste se ut.


Här påtalar Stefan att detta är en extra beställning för att få den ytan som Primekss vill ha, TTH läser på deras avtal samt samtalar med Mats på HTE.


Numera är detta ingen extra beställning utan Matk ska klara dom krav som ställs på finplaneringen av bädden.

På torsdag denna vecka 41, så måste Mark finplanera så att Llentab kan sätta sina socklar där FJV har varit.


Under vecka 42 kommer man att hyvla marken på baksidan av huset ut med järnvägen.


Växel nummer 1 och 2 har fel fritt räl mått, detta kommer att resultera i att man begär spår för att kunna knacka och ev. spränga.

Ny väg in mellan L-K samt att man frilägger fundament under tidigare väg in i huset.


HTE måste lägga stor kraft på att vara färdiga med finplaneringen.

Stefan lovar att det är klart med innerhörnet ca i mitten av vecka 42, FJV påkopplad samt återfyllt .

NCC Construction Photo Thomas Thore
NCC Construction Photo Thomas Thore

Betong-plats gjutning


SECU gjuts i dag.

 

ÄTA underlag har kommit från BBV klocka 1152 i torsdags, efter genomgång av dessa visar det sig att flertalet av mina frågor inte är besvarade sedan innan, TTH kallar till ekonomi möte torsdag 2011-10-13klockan 0800 med BBV för genomgång.


Kantskoning samt gjutning av SECU ligger först på deras dagordning, Apparellen är nummer 2 i detta läge då allt måste göras klart för Primekss.

NCC Construction Photo Thomas Thore

Llentab


Fogning mellan vägg element på gaveln OBS tänk på branden ?

Vajrarna måste bort nu.


Fogning av sockel element måste göras omgående.


TTH stämmer av med Jerrys sprängtjänst för att ge Llentab tillgång till ytan ovanför FJV så att vi får tätt hus.


Synen av Llentabs del av entreprenaden kommer att ske på torsdag klockan 1000, vid detta tillfälle kommer Kalle och Jonny vara med och sätta sina sista deltider.

NCC Construction Photo Thomas Thore

Etablering


Toaletter är beställda.


Lampa ska monteras på Llentabs del av etableringen för att lysa upp gården och dess närområde.


Det påtalas senare i veckan att duschen läcker samt att entre dörren inte går igen.

Robin and Valle fix our broken internet cable

NCC Construction Photo Thomas Thore

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln