NCC Construction bygger RPG vecka 37

”Awareness Day” 14/9

Photo Thomas Thore Photo Thomas Thore

Till alla platschefer- information om "Awareness Day" 14/9

Den 14 september har NCC en gemensam dag för fokus på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Då ska alla, på varje avdelning och i varje projekt, ta upp säkerheten till diskussion med utgångspunkt kring: Vilka risker finns? Vilka rutiner och regler finns? Hur kan vi skapa en säkrare arbetsplats och hur kan vi göra allt som står i vår makt för att ingen mer ska dö eller skadas på jobbet?

Klockan 9 stannar arbetet upp och ansvarig platschef samlar alla medarbetare till diskussion och gör ett kort anförande. Därefter diskuteras punkterna nedan. Underentreprenörer och konsulter som finns på plats ska delta i diskussionen.

* NCC-koncernens policy för hälsa och säkerhet (bifogas i mailet) – hur väl efterlevs den?
* Vilka risker finns på vår arbetsplats. Vilka skador och olyckor har hänt på vår arbetsplats och vilka skulle kunna hända?
* Vad kan vi göra för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön på vår arbetsplats?
* Har vi rätt attityd och beteende vad gäller säkerhet på vår arbetsplats?

Det är viktigt att diskussionerna ges tid och engagemang. Diskussionen planeras ta ca 1-2 timmar. Håll diskussionerna öppna och uppmana till exempel ifrån den egna vardagen. Försök att komma fram till konkreta förbättringsåtgärder – vad kan göras idag och vad kräver större åtgärder. Hur kan var och en bidra?

De förslag och synpunkter ni har i er gruppdiskussion summerar ni och skickar till ansvarig arbetsmiljöingenjör, senast den 30 september.

 

Förslag på kort anförande på Awareness day

"Vi har samlats för att reflektera och diskutera arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på vår arbetsplats och på NCC i stort. Det ska inte behöva hända olyckor för att vi ska reagera. vi kan inte skapa säkra arbetsplatser genom att hoppas att inget ska hända eller tänka att det inte har hänt något hittills, vi måste ligga steget före.
Ingen ska behöva dö eller skadas i sitt arbete på NCC, oavsett om man är anställd av NCC eller en underentreprenör. Tillsammans ska vi bli bättre på att tänka på säkerheten – den egna säkerheten och våra kollegers säkerhet.
Låt oss reflektera och fundera över vad vi kan göra för att undvika alla typer av skador och olyckor. NCC:s arbetsplatser ska vara säkra arbetsplatser för alla som vistas där."

Measurement of old drill holes with GPS

Photo Thomas Thore

HTE skall hålla ytan vid linje 1 ren på måndag nästa vecka så att Wicote kan lyfta sitt material upp på taket från den sidan. Materialet skall lyftas upp samma dag som det anländer till arbetsplatsen.
HTE tar fram de pålgrupper som ligger under den provisoriska vägen i linje I och J.
Detta görs denna veckan så Betongbygg Västra kan starta sina arbeten med fundamenten vecka 38.

4st fundament kan påbörjas i linje N på torsdag denna veckan. HTE schaktar fram dem så att Betongbygg Västra kan börja formsätta på fredag denna veckan. Viktigt så att LLENTAB kan resa stommen i linje 6 efter nästa vecka.

6st golvpålar i linje I måste färdigställas denna vecka så att vägen in i byggnaden inte störs av schakten. HTE fixar botten och Betongbygg Västra gjuter dessa senast på fredag.

Arbetena med de elkanaler som ligger inne i byggnaden måste synkas med Stefans framfart med justeringen i byggnaden. Stefan meddelar när schaktarbetena kan påbörjas.

Denna vecka kan arbetena pågå fram till kl:16.45 på vardagar.
Om arbeten i helgen kommer att tillåtas så meddelas det på fredag av TTH.

Careful unveiling of the mountain, before the blasting

Photo Thomas Thore

Se till så att era killar använder hjälm och föresriven klädsel.
Detta slarvas det med!
TTH skickade hem en kranförare igår som för tredje gången bröt mot skyddsreglerna.

Photo Thomas Thore

Arbetsstyrka


Mark 8 stycken

Herkules 0 styck

Betong 4 stycken

Llentab 19 stycken OBS detta är mindre än man har redovisat på sin bemannings plan och trots att man ligger efter.

El 0 stycken

NVS 3 stycken

NCC 4 stycken

Totalt 38 stycken

 

Excavation work in progress

Photo Thomas Thore

Stefan lämnar yta till Wicote vid linje 1 på måndag nästa vecka så att de kan lyfta upp sitt material på taket.
Kravet är att en lastbil med släp skall kunna åka in och vända vid linje 1.
Övrigt se under tider.

 

Photo Thomas Thore

Kalle säkerställer att HTE har en infartsväg i hallen på måndag nästa vecka när dom skall börja justera inne i byggnaden.

Nytt ingjutningsgods är beställt till secu- anordningen i sektion B/C. H= 200mm.
Ingjutningsgodset till aparellen ropas av utav Robin.

Kalle beställer utsättning av plushöjder vid portarna för montage av ingjutningsgods.
Lars skall påbörja detta under morgondagen.

LLENTABs trpptorn flyttas till linje 6 i början av vecka 38, placeras så nära mitten av byggnaden som möjligt.

Kalle har fortfarande inget godkänt besiktningsinty på bygghissen, trots att detta skulle vara gjort i fredags! När kan denna tas i bruk???

Photo Thomas Thore

Railway work is progressing

Photo Thomas Thore
Photo Thomas Thore
Photo Thomas Thore

Jiiipie soon, I'm NCC employee

Photo Thomas Thore

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln