NCC Construction bygger RPG vecka 22

Foto Thomas Thore

TTH meddelar Llentab att det blir ingen smygstart på resning av stommen utan att vi kommer att arbeta efter tidplan som planerat. Llentab kommer att vara borta från bygget vecka 23 pga. dom började sitt bänkbygge tidigare än planerat och är nu klara med allt i terminal byggnaden inför resningen

Foto Thomas Thore

I linje I behöver 4 plintar schaktas ur för att kapning skall kunna göras, Mats Gustavsson sätter ut höjder direkt efter mötet, Stefan sätter en grävare på detta idag.

 

Inmätningar är skickade i måndags 30/5 till strax ovanför FJV ledningen, ligger efter i detta moment då Betong Bygg Västra går fram fort.

 

1 styck påle är avkörd i sektion G-H rör finns på plats och kommer att läggas dit och gjutas.

 


 

OBS!!! det är viktigt att vi senast under vecka 24 har gjort en väl genomtänkt infarts väg som täcker behovet för alla parter nu när Llentab startar i vecka 25.

Foto Thomas Thore

Mark fyller på i sektion A-B i snabb takt, viktigt att el hinner med och får dit sina slangar, funkar bra hitills. I Sektion D ligger en dragbalk på diagonalen här skall el fram med en slang också han och Anders på betong får ha komunikation i detta fall.

Utsättning och inmätning pågår

Thomas Thore

Vi närmar oss semster med storm steg, bygget stänger 29 och 30, jag vet att det är dom som har önskemål om annat, detta kommer att beviljas om man är så långt fram att det inte påverkar bygget eller någon annan, stämm av med TTH om det är så.

 

Viktigt att mark rullar med, så att det finns den väg Llentab behöver runt byggnaden för att kunna montera måndag vecka 25, se under Llentab 5 meter runt huset och Sektin A-C sedan enligt tidplan hur dom fortskrider.

 

Foto Thomas Thore

Är redan igång med att lägga sina slangar i sektion A-B, fortsatt arbete kommar att löpa parralelt med Betong Bygg Västra, där han skall upp på stolpar drar han sina slangar inne i armerings korgarna… tätt sammarbete med Anders Betong och Peter Näslund på Goodtech

En som verkligen har koll på läget...Robin !!!

Foto Thomas Thore

Gjuter i dag klockan 1200 linje 1 samt vägg och sula i morgon linje 6 plintar och plint skaft klockan 1200, ligger i fas med tidplan om man bortser från yttre pålraden som dom inte har fått med sig, dom behöver ligga före med yttersvängen för att mark skall hinna fylla efter för att man skall kunna ta yttre pålraden. Nu kommer man att löpa före med plintar för att sedan ta yttre pålraden separat, precis som innan men nu ta ett större uppsammlings heat.

Foto Thomas Thore

Krossen tuggar på för att bereda väg in för tåget

Foto Thomas Thore

Sista stålpålarna i lager delen är snart nere

Foto Thomas Thore

Sprängarnas utsikt över bygget

Thomas Thore

Snart färdig borrat för nästa laddning

Foto Thomas Thore

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Etikettmoln