Ny utvidet fangsttillatelse

Gjenfangstperioden for fiske etter laks som rømte fra en av Salmar sine lokaliteter ved Hitra i midten av februar, er utvidet til 15. mars. Så langt har gjenfangsten vært liten.

 

Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har i samarbeid med Fiskeridirektoratet åpnet for en utvidelse av gjenfangstperioden i Sør-Trøndelag. Bakgrunnen for utvidet fiske er lite gjenfangst i den perioden gjenfangstfisket har pågått, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det åpnes derfor for å fiske etter rømt oppdrettslaks fram til og med 15. mars 2011 i Trondheimsleia og ytre Trondheimsfjord. Som før er det tillatt med gjenfangstfiske i Vinjefjorden (Sør-Trøndelag), Hemnefjorden, Snillfjorden, Åstfjorden, Kråkvågfjorden og Stjørnfjorden. Vedtaket er gjort med hjemmel i lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 13 (jf. også åpningsforskriften av 13. mars 2003 § 4).

Området avgrenses av linjen Selnes (Agdenes) - Kvithyll (Rissa) i Trondheimsfjorden, linjen Garten-Storfosna-Fjellværøya i nord og linjen Smøla – Ertvågsøya (Aure) i sør.

Vilkår
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
-Tillatelsen gjelder kilenot og krokgarn, og garn med minste maskevidde 55 mm.
-Det kan fiskes innefor grensen for fastsatte fredningssoner utenfor vassdrag, likevel ikke nærmere grense elv/sjø enn 100 meter.
-Det åpnes ikke for fiske i Kråkvågsvaet fuglefredningsområde.
-Det er utsettingsplikt for villfisk av laks og sjøørret.

Vi gjør oppmerksom på at i sjøen har grunneieren eneretten til å fiske etter anadrom laksefisk og rømt oppdrettslaks med faststående bunden redskap, så langt hans grunn går (jf. § 16 b i lakseloven). Med tillatelse fra grunneier kan andre likevel fiske

Fylkesmannen ønsker tilbakemelding på eventuell fangst av villfisk av laks og sjøaure.

 


Publisert: 03.03.11 kl 10:22

Comment on news

Nyhetsarkiv

Last Comment

Etikettmoln