Regjeringen.no

Fiskeriministeren sier at det er helt uakseptabelt at andre enn oppdretterne som mister fisk skal ta regningen med å rydde opp i elvene. Her under Trøndelagsmøtet på Hell i forrige måned. FOTO: JENS PETTER SØRAA

Oppdrett på land er helt urealistisk

Fiskeriministeren vil heller prøve å finne lokale løsninger på rømningsproblemet.

BØRGE SVED
Mobil: 918 04 131
Publisert: 25.02.2011 kl. 21:49
Endret: 25.02.2011 kl. 22:45

Etter at det ble kjent at 175 000 laks hadde rømt fra et Salmar-anlegg utenfor Hitra forrige uke, var det flere røster som uttalte at man bør flytte hele oppdrettsnæringen på land.

Dette er ikke aktuelt ifølge ministeren.

- Landbasert oppdrett står seg ikke verken økonomisk eller miljømessig. For det første krever det alt for mye energi å pumpe vann inn på land. For det andre vil det kreve enorme arealer. Vindmøllene og kraftmaster som det er strid om nå, vil blekne i forhold til plassen merder på land ville ha krevd, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til adressa.no.

LES OGSÅ: Salmar betaler ut 400 millioner til eierne

Vil ha fisk lenger på land

Hun er imidlertid åpen for å ha fisken lenger på land før den slippes ut i havmerdene.

- Vi vurderer et forslag om å ha settefisken lenger på land. Dette skal hjelpe både på luseproblematikken og rømningsstatistikken, selv om vi ser at også fisk fra settefiskanleggene har rømt, sier fiskeriministeren.

Skal løses lokalt

Fiskeriministeren hevder at hun over lengre tid har hatt fokus på hvordan man kan komme problemene med masserømning og luseangrep til livs.

Etter rømningen på Hitra, har hun hatt møter med både naturvernere, oppdrettere og grunneiere som livnærer seg av lakseelvene i området.

- Det jeg mener er det beste, er om oppdrettsnæringen og grunneierne ved lakseelvene arrangerer et møte for å diskutere hva som kan gjøres. Det er ingen tvil om at oppdretterne må betale for rømningene, og det ideelle hadde vært om man kom til en løsning på lokalt nivå.

LES OGSÅ: - Trønderne har grunn til å være forbannet

- Sitter mellom ørene

Et av de største hindrene for å nå nullvisjonen for rømning, mener fiskeriministeren er det menneskelige aspektet.

- Vi ser det gang på gang, det skjer menneskelig svikt. Det var også tilfellet under rømningen på Salmars anlegg. Hadde selskapets rutiner blitt fulgt, ville ikke rømningen ha skjedd. Vi ser det også andre steder hvor man har nullvisjon, for eksempel i trafikken. Uten noen sammenligning for øvrig, er det ofte menneskelig årsak til ulykkene, sier Berg-Hansen.

Hun mener oppdretterne må ha et stort fokus på nettopp denne biten.

- Det eneste som gjelder er å terpe, terpe og terpe på rutinene. Vi kan pålegge rømningssikringskurs, men det er hos hver enkelte at rutinene må sitte automatisk. Det sitter mellom ørene, slår hun fast.

Sterilisering og merking

Berg-Hansen forteller at departementet fortløpende jobber med flere tiltak for å hindre fremtidig rømning. Ett av dem er økt kontroll på anleggene for å påse at rutinene er gode nok. En annen ting er å begrense skaden når en rømning først skjer.

- Det er selvsagt slik at oppdretterne skal betale når fisk rømmer fra dem. Men det er vanskelig å finne ut hvem som eier fisken. Vi har DNA-analyser som vi kan bruke, men det forutsetter at vi har en mistanke til hvor den kommer fra. Det er gjort forsøk med merking, men der står ikke kostnaden i forhold til effekten. Metodene er heller ikke funnet gode nok metoder for fiskens velferd, sier Berg-Hansen.

Det er heller ikke helt klart for sterilisering ennå.

- Det er gjort mange forsøk på sterilisering av laksen, men foreløpig har dette gitt for mange deformasjoner på fisken, sier fiskeriministeren.

Vurderer gjenfiskefond

Forrige fredag gikk Frps stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Tord Lien, ut i adressa.no og foreslo å opprette et fond for gjenfiske som betales av oppdretterne.

Fiskeriministeren bekrefter at dette har vært nevnt på Stortinget, og at det er noe de ser på.

- Det er en av mulighetene vi vurderer, men det beste hadde vært om man kunne løst dette lokalt, sier Berg-Hansen.

Feel free to comment on the news

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer

Etikettmoln