Ope mote om Vossolaksen

Ope møte om Vossolaksen

Vossolaks - Foto: Helge Furnes jr.
Årets opne møte om Vossolaksen er 9. desember på hotell Fleischer på Voss. Der blir det mellom anna orientering om redningsaksjonen og om siste års forskingsresultat. Velkomen!
Her er møteprogrammet:

Tiltak og forsking for Vossolaksen

 

Ope møte, torsdag 9. desember 2010 kl. 17. 30 – 19.45 på Fleischers hotell på Voss

 

Program:

17.30 – 17.40 Innledning om redningsaksjonen v/ forvaltningen

17.40 – 18.00 Årets forskningsresultater og film fra prosjektet v/ Bjørn Barlaup, UiB

18.00 – 18.20 Pause med enkel servering

18.20 – 18.30 Status og tiltak mot lakselus i Nordhordland, v/ Roald Vaage, Mattilsynet

18.30 - 18.35 Spørsmål

18.35 – 18.45  Hvilke tiltak vil Fiskeridirektoratet sette inn for å redusere problemet med rømt fisk? v/ Terje Magnussen, Fiskeridirektoraret

18.45 – 18.50 Spørsmål

18.50 – 19.00 Smoltprosjektet og oppdrettsnæringen sine planer for tiltak mot lus og rømming i Nordhordland v/ Cato Lyngøy, Vossolauget/Marine Harvest

19.00 - 19.05  Spørsmål

19.05– 19.15 Presentasjon av Osterfjord Villfisklag v/ Oddbjørn Helland, elveeier

19.15 - 19.20  Spørsmål

19.20 – 19.30 Viktigste utfordringer fremover, v/ Atle Kambestad, FM

19.30 - 19.45  Spørsmål og diskusjon

(08.12.2010)
Kontaktpersonar

ARCIVE

Etikettmoln